Verticale Warmtewisselaars

Onze technologie is gebaseerd op pillow-plates, die tot een pakket worden samengebouwd. Tussen de platen stromen de vaste stoffen die gekoeld of opgewarmd moeten worden. De speciaal ontworpen aansluiting voor de water- of stoomtoevoer naar de platen zorgt ervoor dat slangaansluitingen niet meer nodig zijn. Bij slangaansluitingen, 2 per plaat, kan condens ontstaan bij de doorgangen van de aansluitingen door de mantel. Condens geeft op zijn beurt weer kans op verstoppingen. Bovendien zijn er geen ondersteuningen nodig waar product kan blijven liggen, omdat de platen aan de aansluitpijp hangen.

Door de pillow-plates te bevestigen met ons slot-manifold ontwerp, is het schoonmaken van de warmtewisselaar eenvoudiger en zijn reinigingsdeuren niet noodzakelijk. We kunnen ze uiteraard wel leveren.

Een gelijkmatige stroming over het gehele oppervlak van de warmtewisselaar kan worden gegarandeerd door toepassing van een mass flow-uitstroom inrichting in combinatie met de warmtewisselaar. Mass-flow voor vrij stromende vaste stoffen wordt verkregen door onze mass flow conus of met een vibrerende vaste stoffen uitstroominrichting.

Algemene eigenschappen

Belangrijkste voordelen van de Mosman Slot Manifold Vertical Heat Exchangers

  • Geen aankoeking in de installatie
  • Efficiënte temperatuurverspreiding
  • Minimum aan onderhoud
  • Geen kwetsbare onderdelen
BULK SOLID HEATER

De werking van een Vertical Heat Exchanger

Verticale warmtewisseling wordt gebruikt om bulk solids op een gelijkmatige temperatuur te kunnen verwerken. Een vloeistof van een bepaalde temperatuur wordt door de aanvoerbuizen geleid en via de slot-manifolds over de pillow plates in de installatie verdeeld.