GRANULAAT KOELER

PU koeler

Een Duits chemieconcern heeft contact opgenomen met Mosman voor de levering van een koeler voor gekleurd plastic granulaat, waarbij diverse kleuren achtereenvolgens door de koeler gaan. Dit granulaat diende te worden afgekoeld van 80C naar 30C, met een capaciteit van tenminste 2500kg/u. Vanwege de aard van het te koelen granulaat, kleurstof, was het essentieel dat bij het legen van de koeler, voor wisseling van kleur, er geen enkel deeltje achterblijft in de koeler. Hieraan diende dan ook bijzondere aandacht te worden besteed.

Voor deze specifieke eisen is de Mosman stortgoedwisselaar bijzonder geschikt. Door het ontbreken van horizontale vlakken en de volledig gelaste verbindingen voor het koelwater, kon het uitgesloten worden dat deeltjes achterblijven en/of (kleur)stof van buiten de warmtewisselaar kon binnentreden tijdens bedrijf. Dit unieke ontwerp van Mosman kenmerkt zich door het volledig aflassen van de randen van de warmte-uitwisselende “pillow-plates”, waardoor deze rond van vorm zijn en waardoor er geen spleet achterblijft waar stof of andere ongewenste stoffen zich kunnen ophopen.

Mosman pillow-plates – met drievoudig gelaste en afgeronde eindafdichting

Daarnaast is er de Mosman Slot Manifold constructie, die uniek is vanwege zijn gelaste verbindingen voor koelwateraansluitingen. Dit in plaats van de gebruikelijke flexibele verbindingen, welke vocht en stof door kunnen laten via de zijwand van de warmtewisselaar. Niet alleen verhoogt dat het risico op aankoeken in de warmtewisselaar, maar voor deze toepassing veel belangrijker: flexibele connecties brengen potentiële vervuiling en dus verkleuring van de grondstof met zich mee. De Mosman Slot Manifold constructie heeft deze nadelen niet. Daarboven is het aantal inwendige vlakken met de Mosman Slot Manifold constructie geminimaliseerd door een geïntegreerde constructie van plaatondersteuning, afstandhouders en koelmediumdoorstroom. In een ontwerp, zoals in de rest van de markt gebruikelijk, zijn deze functies gescheiden wat meer (horizontale) vlakken tot gevolg heeft, waar het stortgoed mee in contact is en op kan achterblijven.

Vanwege deze eigenschappen van de Mosman warmtewisselaar, werd de voorkeur gegeven voor dit ontwerp en heeft Mosman de opdracht ontvangen. Het is uitgevoerd in twee platenbanken, waarvan de platen onderling versprongen zijn voor optimale homogene afkoeling van het stortgoed. Er is speciale aandacht gegeven om elk horizontaal vlak te vermijden.

Granulaat koeler – van eerste concept naar definitief product.

De koeler is vergeven op 31 Juli 2013, en geleverd op 1 november van hetzelfde jaar. Van ordervrijgave tot levering in een tijdsbestek van 3 maanden; een feit waar de klant dan ook zeer tevreden mee was. Naast de snelle levertijd was de klant ook zeer te spreken over de kwaliteit en de goede onderlinge communicatie: de specialist die namens de klant de afname deed gaf aan bijzonder te spreken te zijn over de kwaliteit van het product, zeker ten opzichte van wat hij kende in de markt.

De koeler is inmiddels meerdere jaren in bedrijf, zonder enkel probleem en naar volle tevredenheid van de klant.

Zeppelin Systems GmbH

View project

E Kompany Agro BV

View project