HOGE KWALITEIT KOELEN EN VERHITTEN

Biosolids

Onder de term “biosolids” vallen alle stortgoederen die een organische oorsprong hebben. Dit zijn bijvoorbeeld houtpellets, koolzaad, getorreficeerde biomassa (ook wel bio-kolen genoemd) etc. Deze biosolids worden vaak omgevormd tot bio-brandstof of andere waardevolle producten. In deze thermische processen zijn voorwarmen vooraf, en afkoelen achteraf, energie-besparende en kwaliteitsverhogende stappen.

Een onderdeel van de processen waarin biosolids betrokken kunnen zijn is een reactiestap op verhoogde temperatuur, bijvoorbeeld pyrolyse of vergassing in een fluid-bed of fixed-bed reactor. In veel van deze processen wordt de energie in de reactor ook gebruikt om de ingevoerde biosolids op te warmen tot de juiste temperatuur. Dit leidt echter tot grote(re) temperatuurgradiënten in de reactor, een noodzakelijk groter reactievolume, en tot lagere kwaliteit van het eindproduct. Hiernaast is het proces lastiger onder controle te houden vanwege de temperatuurschommelingen die gepaard gaan met capaciteiteiswisselingen of met veranderende temperatuur van de ingaande biosolids.

Het voorverwarmen van de biosolids heeft in deze processen een sterk positief effect. Doordat de reactor niet meer wordt gebruikt als voorwarmer kan deze kleiner worden uitgevoerd. Doordat de temperatuurverschillen kleiner zijn en de temperatuur van de ingaande stroom goed kan worden gecontroleerd neemt ook de kwaliteit en de regelbaarheid toe.

Mosman kan u helpen in het juiste ontwerp van de heater voor deze stortgoederen. Door een juiste keuze van het warmte-uitwisselende medium en de in- en uitgaande temperaturen kan het hele proces op een veilige manier verder geoptimaliseerd worden.

Daarnaast kan de Mosman stortgoedwarmtewisselaar ook gebruikt worden voor het (verder) afkoelen van de productstroom voor verder transport en opslag.

Door het unieke ontwerp met enkel gelaste verbindingen met de buitenwereld leent de Mosman stortgoedwisselaar zich uitstekend voor deze toepassingen. Hierdoor kan onder meer het contact met zuurstof en vocht uit de omgevingslucht worden gecontroleerd en zelfs volledig worden geëlimineerd; er is onder meer de mogelijkheid voor purgen met stikstof of andere procesondersteunende gassen, zonder dat deze in de omgeving terecht komen. Hierin is het Mosman concept, met de Mosman Slot Manifold techniek, uniek.

Waarom Mosman?

Mosman biedt hoogstaande geëngineerde en klantspecifieke oplossingen, die volledig in het teken staan van de verwerkingsprocessen van zijn klanten: verwarmen, koelen of drogen van bulk solids.

  • Het beste design voor bulk solid heat exchangers
  • Eigen engineering en in-house fabricage
  • Bewezen performances in uiteenlopende industrieën
  • Gecertificeerd lasbedrijf met gekwalificeerde lasmethodes

Over Mosman