Van proces- tot detailontwerp

Engineering

Een gedetailleerd ontwerp van alle afzonderlijke onderdelen, dat is de basis van iedere warmtewisselaar. Mosman maakt hiervoor gebruik van de meest moderne en betrouwbare ontwerp- en tekentools.

Mosman heeft jarenlange ervaring met het verhitten en koelen van bulk solids en het totale verwerkingsproces van haar klanten. Resultaat: een onderscheidend procesontwerpprogramma, dat continu wordt doorontwikkeld. Hiermee worden de eisen en wensen van de klant uitgewerkt en vertaald naar installaties die voldoen aan de eisen én maakbaar zijn.

Met geavanceerde 3D CAD software worden de installaties nauwgezet en driedimensionaal uitgetekend. In een vroeg stadium van de engineering vinden er sterkteberekeningen plaats, waar nodig met behulp van eindige elementen methoden (FEM).

Uw voordeel: betrouwbare ontwerpen die voldoen aan zowel uw eisen en wensen als aan de geldende richtlijnen. 

Van proces- tot detailontwerp

Kennis en ervaring is één, maar een doordacht en traceerbaar engineeringsproces is minstens zo belangrijk. Op basis van uw opdracht stelt Mosman een gedetailleerd procesontwerp op, waarin materialen en maten zijn bepaald. Dit wordt uitgewerkt in een General Arrangement Drawing (GAD), waarin de gevraagde specs worden opgenomen en aangetoond. De detail- en productietekeningen die hieruit volgen, vormen samen met een bill of materials het detailontwerp. Indien gewenst, stellen de gecertificeerde lasinspecteurs (CWI’s) een gedetailleerd lasplan op dat toetsbaar is aan de geldende normen en uw specificaties.

De gehele ketenregie is bij Mosman in goede handen. Mocht er al door uzelf een deel geklaard zijn, dan is Mosman u ook voor het restererende ontwerp- of productieproces van dienst. Onze engineers vertalen ieder vraagstuk, in welk stadium dan ook, naar een oplossing op maat. Deze meerwaarde optimaal ervaren? Neem contact op.