Koelen, Verwarmen & Energietransitie

Warmtewisselaars voor oppervlaktewater

Water uit kanalen, rivieren, meren en de zee is uitermate geschikt als energiebron. Met een warmtewisselaar kan dit water worden benut als bron voor verwarming of koeling. Mosman heeft in samenwerking met partners specifieke warmtewisselaars ontwikkeld voor oppervlaktewater.

Warmtewisselaars voor energietransitie

Het slim benutten van natuurlijke bronnen speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Zo is oppervlaktewater uitermate geschikt om gebouwen of woningen mee te koelen in de zomer en te verwarmen in de winter. Ook de warmte van effluent water, gezuiverd afvalwater uit rioolwaterzuiveringsinstallaties, kan worden gebruikt als bron voor energie. Dat kan met behulp van warmtewisselaars.

Het nadeel van oppervlaktewater is dat er residuen, bacteriën en andere (schelp)diertjes in zitten. Dat zorgt voor de aangroei van alg en mosselen waardoor warmtewisselaars dichtslibben. Mosman produceert warmtewisselaars voor effluent en oppervlaktewater. De relatief grote plaatafstand van de pillow plates van Mosman, eventueel in combinatie met UV-C licht zodat organismen niet kunnen aangroeien, voorkomt dat de warmtewisselaar dichtslibt. Dat garandeert een optimale werking van de warmtewisselaars en minimaliseert onderhoud.

Warmtewisselaars voor het koelen van industriële processen

Bij veel industriële processen moet er constant worden gekoeld. Jaarlijks worden er miljoenen kubieke liters koelwater verbruikt om processen te koelen. Oppervlaktewater is daar een uitstekende bron voor. Met een warmtewisselaar van Mosman wordt oppervlaktewater geschikt gemaakt voor proceskoeling.

UV-C koelers voor de scheepvaart

Een scheepskoeling is een essentieel onderdeel van een schip. Daarvoor is (zee)water een geschikte bron. Corrosion heeft in samenwerking met haar ontwikkelpartners Mosman en Philips scheepskoelers ontwikkeld die efficiency combineren met een lage onderhoudsinterval. In deze scheepskoelers worden pillow plates van Mosman toegepast. Mosman heeft voor deze toepassing warmtewisselaars ontwikkeld waar de pillow plates ver genoeg uit elkaar staan om een groot stralingsbereik voor UV-C-licht te realiseren. Door de Slot Manifold-techniek realiseren wij een compacte oplossing. Daardoor ontstaat een warmtewisselaar met compacte afmetingen en een groot plaatoppervlak. Het voordeel van het gebruik van warmtewisselaars met UV-C lampen is dat virussen en bacteriën, algen, mosselen en andere organismen geen kans krijgen om aan te groeien. Zo functioneert de scheepskoeler onder alle omstandigheden optimaal en wordt het benodigde onderhoud tot een minimum beperkt. Dat voorkomt dure en tijdrovende stilstand en draagt bij aan een hoge uptime van een schip.

Meer weten?

Wij helpen u graag verder!

Neem contact met ons op.