Homogeen verwarmen en koelen

Warmtewisselaars voor stortgoed

De bulk solid heat exchanger van Mosman wordt wereldwijd ingezet om vrijstromende stortgoederen te verwarmen of te koelen. Als afsluitende processtap, om het eindproduct af te koelen, of als tussenstap, om het product voor te verwarmen. Met een ingenieus, eigen ontwerp is de warmtewisselaar van Mosman een ideale oplossing voor deze verwerkingsprocessen.

De bulk solid heat exchangers hebben een modulaire productopbouw, gebaseerd op eersteklas, door Mosman ontwikkelde pillow plates . Deze pillow plates worden samengesteld in één of meerdere plate banks, waartussen de te koelen of de te verwarmen stortgoederen stromen. Deze worden op de gewenste temperatuur gebracht door het warmte-uitwisselende medium – voornamelijk water, stoom of thermische oliën – dat door de holtes van de pillow plates stroomt.

Energiezuinig en zeer efficiënt koelen

Met name hygroscopische stortgoederen moeten na afloop van het verwerkingsproces voldoende worden afgekoeld om vochtophoping bij opslag te voorkomen. Of om de stortgoederen op handelbare temperatuur te brengen. Dit verkoelen gebeurt in een Mosman warmtewisselaar op energiezuinige en zeer efficiënte wijze. De pillow plates in de Mosman heat exchanger worden op koude temperatuur gebracht door het warmte-uitwisselende medium – vaak water – dat door de ingeblazen plaatholtes stroomt. Doordat de te koelen stortgoederen overal even snel langs de pillow plates stromen in een “mass flow”, is er sprake van homogene afkoeling.

Warmtewisselaars voor homogene verwarming

Sommige bulk solids moeten worden verwarmd, als onderdeel van het totale verwerkingsproces. Voor het (voor)verwarmen van deze stortgoederen is de Mosman bulk solid heat exchanger de ideale oplossing. Om de stortgoederen op de juiste temperatuur te krijgen, worden ze in de Mosman warmtewisselaar indirect verwarmd met behulp van pillow plates van eigen fabricaat. Het slimme ontwerp van de installatie waarborgt een gelijkmatige, evenredige stroming, waardoor alle deeltjes van de stortgoederen even lang in contact zijn met de pillow plates. Het resultaat: homogene verhitting, die leidt tot een goed voorverwarmd product als input voor de volgende processtap.

Drogen

Voor veel vrijstromende bulkgoederen is het drogen een gebruikelijke stap in het productieproces. Dit is nodig om aankoeken of zelfs weer oplossen van de producten bij afkoeling, verder transport of opslag te voorkomen. Door het efficiënt en indirect uitwisselen van warmte via pillow plates, en het ontvochtigen via slim ingebrachte droge lucht, is de Mosman warmtewisselaar een perfecte ondersteuning in het droogproces.

Deze indirecte manier van verwarmen of koelen is tot wel negentig procent energiezuiniger dan directe warmte-uitwisseling.

Toepassingen

De Mosman stortgoedwarmtewisselaar leent zich uitstekend voor een groot aantal producten, zoals:

Hoe werkt een bulk solid heat exchanger?

Het stortgoed wordt over de pillow plates verdeeld in een hopper, waarin ook de vulling en doorstroomsnelheid gemeten worden met een level indicator. Om een gelijkmatige temperatuur te verkrijgen voor het stortgoed, is een evenredige stroming over het gehele oppervlak van de warmtewisselaar noodzakelijk. Deze “mass flow” wordt gecreëerd met een speciaal ontworpen uitlaat, die ervoor zorgt dat alle delen van het stortgoed even snel door de warmtewisselaar stromen en dus even lang in contact zijn met de pillow plates. Een temperatuursensor in de productuitlaat zorgt ervoor dat het stortgoed de gewenste temperatuur heeft als het de warmtewisselaar verlaat.

De Mosman warmtewisselaar bestaat dus uit slechts twee onafhankelijke regelkringen: één voor de stroming van het stortgoed en één voor de temperatuur van het stortgoed. Het resultaat is een eenvoudig bedienbaar en goed controleerbaar systeem.

Bekijk de video:

Geen condensatie

Om te voorkomen dat er tijdens het koelen van de stortgoederen condensatie optreedt, wordt indien nodig purge air geïnjecteerd. Hiermee wordt overtollig vocht opgenomen, dat anders voor ongewenste aankoekverschijnselen en verstoppingen kan zorgen. De benodigde internals en aansluitflenzen zijn hiervoor standaard aanwezig, waardoor u achteraf niet voor verrassingen komt te staan en flexibel kunt zijn in het gebruik van de wisselaar.

Mosman levert het complete systeem

Indien gewenst, levert Mosman het complete systeem: de warmtewisselaar, het closed loop cooling system, purge air supply en een central control cabinet, voor gecentraliseerde regeling en beveiliging. Tevens kan Mosman u ontzorgen in de toe- en afvoer van uw stortgoederen bij de wisselaar via transportbanden en stortgoedliften. Ook kan Mosman u assisteren bij de on-site installatie en ingebruikname van deze systemen.

Eenvoudig te installeren en makkelijk in onderhoud

Een Mosman warmtewisselaar is eenvoudig schoon te houden, zonder er de installatie voor te hoeven openen. Dit met behulp van de standaard aanwezige spray nozzles en toevoerleidingen. Deze hoeven slechts te worden aangesloten op de watertoevoer. Dankzij de modulaire opbouw van de warmtewisselaar is hij makkelijk te installeren en in bedrijf te nemen. De installatie heeft minder bewegende onderdelen dan vergelijkbare wisselaars, wat bijdraagt aan de veiligheid en betrouwbaarheid.

Meer weten?

Wij helpen u graag verder!

Neem contact met ons op.